ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ246820686_2291356367604845_3501310919416217600_n

46689665_2291361087604373_8492770126683176960_n 46794322_2291360804271068_6234093194183704576_n 46908409_2291360607604421_6256454370179678208_n

Write a Reply or Comment